Brexit en seizoenssluitingen zuidelijke Noordzee

Deze week ontvingen Nederlandse vaartuigen voor hun eventuele visserijactiviteiten in Engelse wateren vanuit de Engelse overheidsdienst MMO een vergunning, die de rest van 2021 de mogelijkheid biedt in Britse wateren te vissen. Hieraan staat ook een bepaling dat twee seizoenssluitingen in acht genomen moet worden. VisNed heeft bij de Nederlandse overheid opheldering gevraagd.

De Engelse overheid past al jaren voor eigen vissers een aantal maatregelen toe in het kader van kabeljauwbescherming, waaronder in het voorjaar seizoenssluitingen in de zuidelijke Noordzee. 

Ook dit jaar werden door de Engelse overheid maatregelen afgekondigd. Een flink deel van de twee seizoensluitingen liggen in Nederlandse wateren, dit zijn nu EU wateren, waar de Britse overheid na de Brexit geen jurisdictie meer over heeft. 

Informatie over de seizoenssluitingen is HIER te vinden.

VisNed heeft, gezien de nieuwe status na Brexit, bij de Nederlandse overheid (LNV/RVO) en Engelse MMO navraag gedaan over de toepasbaarheid van deze maatregel. LNV heeft de vraag voorgelegd aan de Europese Commissie. 

Nu de Engelse overheid deze restrictie ook opgenomen heeft in de vismachtiging die Europese vissers deze week ontvingen hebben, was snel juridische duidelijkheid gewenst en deze is vanmorgen er gekomen.

Engels deel seizoenssluitingen in acht nemen

In het bericht aan het ministerie van LNV heeft de Europese Commissie bevestigd dat het VK in de vismachtiging alleen zaken binnen het eigen deel van de Noordzee kan regelen, dus er is voor het VK geen juridische basis om dit voor de EU-wateren te doen.

Het VK heeft dit bevestigd, ook dat dit duidelijk moet zijn in de tekst van de licentie en dat zij dus een aanpassing in de tekst zullen gaan doen om dit duidelijk te maken.

Dit betekent dat het deel van de seizoenssluitingen dat in Engels water ligt, wel door Nederlandse vissers in acht genomen worden, niet het deel dat in Nederlandse wateren ligt. De Engelse vlagkotters moeten de volledige seizoenssluitingen respecteren. De sluitingen gelden tot 30 april 2021.