Aangepaste maatregelen ILT certificering ivm COVID-19

ILT heeft deze week een brief verstuurd aan alle scheepseigenaren waarin zij een nieuwe aanpak voorstellen voor de certificering van vaartuigen. Als gevolg van de coronamaatregelen kunnen er momenteel geen inspecties aan boord kunnen worden uitgevoerd. ILT wil daarom toezicht op afstand organiseren. 

Tot 20 mei 2020 zullen er geen inspecties aan boord plaatsvinden door ILT. Zoals eerder al aangegeven worden certificaten die tussen 31 maart en 31 mei verlopen automatisch met drie maanden verlengd. Zodra uw certificaten gaan verlopen ontvangt u van de ILT tijdig een brief. In deze brief kunt u lezen op welke datum de certificaten verlopen en of deze automatisch met drie maanden verlengd worden. Voor meer informatie zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart

Inspectief vanaf 20 mei 2020

Of er na 20 mei weer inspecties uitgevoerd kunnen worden is nog onzeker. Mogelijk wordt de termijn wanneer certificaten nog geldig blijven nog een keer verlengd. Zodra de inspecties aan boord weer kunnen plaatsvinden verwacht de ILT veel aanvragen. Om deze verwachte ‘stormloop’ aan te kunnen gaat ILT in de tussentijd toezicht op afstand opzetten. U wordt dus gevraagd per direct hiermee te starten.

Toezicht op afstand

ILT vraagt u als eigenaar zelf uw verantwoordelijkheid te nemen door een logboek bij te houden, rapporten van keuringen te mailen (uitgevoerd door servicebedrijven) en zelf inspecties uit te voeren. Verslagen van keuringen en andere werkzaamheden kunnen gemaild worden naar: visserij@ilent.nl. Vermeld daarbij altijd het vismerk van uw schip en het onderwerp waarop het verslag betrekking heeft.

Wanneer uw certificaten in tussentijd verlopen ontvangt u van ILT een formulier dat door scheepseigenaren moet worden ingevuld en teruggestuurd. Dit formulier bevat een vragenlijst die moet worden beantwoord en geeft aan wat de eigenaar moet doen. Hierbij een naar het formulier 'Verklaring eigenaar schepen groter dan 24 meter' met uitleg wat u moet doen.

Voordeel

Of de ILT-inspecteur straks aan boord komt voor een inspectie én hoe uitgebreid de inspectie zal zijn hangt in hoge mate af van uw medewerking. Als u voldoet aan bovengenoemde verzoeken dan kan uw schip weer snel onder certificaat worden gebracht. In veel gevallen zal de ILT zonder een inspectie aan boord een certificaat afgeven. Legt u de gegevens niet vast en ontvangt de ILT geen verslagen van uitgevoerde werkzaamheden en keuringen dan dient de ILT-inspecteur het gehele schip te inspecteren en neemt de inspectie aanzienlijk meer tijd in beslag.

Vragen?

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de ILT door te mailen naar: visserij@ilent.nl Dit heeft de voorkeur aangezien de ILT beperkt telefonisch bereikbaar is op 088-4 890 000. Uiteraard kunt u ook bij uw PO terecht met vragen.

Hierbij een link naar de officiële brief die u heeft ontvangen.