COVID-19 en het Noordzee Akkoord

De maatregelen rondom het COVID-19 (Corona) virus hebben uiteraard gevolgen voor de mogelijkheid fysiek bijeen te komen, en daarmee ook voor de geplande ledenconsultatie-bijeenkomsten die dit weekend gehouden zouden worden. Deze bijeenkomsten kunnen niet doorgaan, wat invloed heeft op het consultatieproces. Met oog daarop wordt de deadline voor de ledenconsultatieprocedure vooruitgeschoven naar een nog nader te bepalen datum.

Hoewel er uitstel is voor de deadline, gaan de werkzaamheden en informatievoorziening nog wel gewoon door. Uitstel is geen afstel, maar hoe het proces er de komende weken uitziet is afhankelijk van het verloop van de COVID-19 uitbraak en kabinetsmaatregelen die hier aan zijn verbonden. We houden u op de hoogte. Uiteraard kunt u met vragen wel gewoon e-mailen, bellen of via WhatsApp contact opnemen met medewerkers en bestuurders van VisNed.