Zeewiermonitoring door garnalenvissers

Het veelvuldig voorkomen van wieren in de zomerperiode leidt tot problemen voor garnalenvissers bij het gebruik van de zeeflap. VisNed heeft samen met een aantal garnalenvissers een protocol ontwikkeld voor een  monitoringsonderzoek in de garnalenvisserij dat moet leiden tot bredere toepassing van de huidige ontheffing.

De afgelopen jaren nemen garnalenvissers steeds meer zeewier en ‘haar’ in hun netten waar. Dit leidt geregeld tot problemen bij het gebruik van de verplichte zeeflap. Voor de Waddenzee is er daarom een tijdelijke ontheffing van kracht, maar de problematiek doet zich steeds vaker voor buiten deze ontheffingsperiode.

Naast dat deze tijdelijke ontheffing alleen in de Waddenzee van toepassing is speelt de problematiek ook steeds meer in andere gebieden zoals de Voordelta, Vlakte van de Raan en delen van de Noordzeekustzone. De roep om de ontheffing te verbreden en de periode te verlengen klinkt dan ook steeds luider onder garnalenvissers.

Om deze ontheffing breder toepasbaar te laten zijn bij een volgende vergunningsaanvraag is het daarom van belang dat gedegen onderzoek moet plaatsvinden. Dit om zowel de omvang van het probleem beter in kaart te brengen alsook de voorgestelde oplossing beter te kunnen onderbouwen.

Om geen tijd te verliezen is door VisNed daarom in samenwerking met een aantal garnalenvissers die in verschillende gebieden vissen een monitoringsprotocol opgesteld. De betrokken vissers gaan de komende weken aan de slag met dit protocol.

Hierbij wordt gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid en wordt, met de gegevens die ze verzamelen, alvast een eerste inventarisatie gemaakt van de omvang van het probleem.

Wanneer het protocol in de praktijk goed uitvoerbaar blijkt en de inventarisatie van de verzamelde gegevens een positief beeld geeft kan het wierenonderzoek mogelijk breder toegepast worden.