LET OP bij WOB-verzoeken visserijbedrijven

Leden van de VisNed-PO’s zijn de afgelopen tijd geconfronteerd met brieven van de NVWA waarin melding gemaakt wordt van een WOB-verzoek. Wij vragen een kopie van de brief in te scannen en aan VisNed op te sturen.

Het komt steeds meer voor dat met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) informatie opgevraagd wordt van gegevens die de overheid verzamelt van personen en bedrijven. Ook in de visserij worden we hier steeds meer mee geconfronteerd.

In dit geval gaat het om een WOB-verzoek van een krant /journalist of een (milieu)organisatie, die bij de NVWA informatie opvraagt over controleactiviteiten en geconstateerde overtredingen.

In deze verzoeken zien wij dat alle persoonlijke informatie van de NVWA-beambte(s) weggelakt is maar van de visserijbedrijven en vissers is dat niet het geval.

Juridische stappen

In overleg met onze advocaat van Wybenga Rotterdam wordt bekeken wat hieraan gedaan kan worden. Hierbij moeten we er vanuit gaan dat het WOB-verzoek niet tegengehouden kan worden, maar wel dat alle persoonlijke en gevoelige bedrijfsinformatie niet verstrekt wordt.

Inmiddels heeft de advocaat uitstel van de reactietermijn (2 weken) gevraagd en gekregen. Wij hebben inmiddels van onze leden meer dan 20 kopieën van de WOB-verzoeken binnen gekregen. Degenen die dit nog niet gedaan hebben worden verzocht per omgaande te reageren en een kopie van het ontvangen WOB-verzoek te sturen naar Geert Meun, via gmeun@visned.nl.