Weekaanvoer rog gehalveerd

Omdat de uitputting van het Noordzee-rogquotum te snel gaat heeft de CVO moeten besluiten de aan te voeren hoeveelheid naar beneden te brengen. Een pijnlijke maatregel, omdat de visserman overal op zee meer rog tegenkomt.

Op 1 januari werd gestart met voorlopige TAC’s en zette de PO’s de aan te voeren hoeveelheid rog op 160 kg per week. Nu de overeenkomst met het VK gesloten is kunnen we een cijfermatig overzicht geven:

  • NL-quotum 2021: 220 ton
  • Meegenomen uit 2020: 40 ton
  • Uit België-ruil: 40 ton
  • Beschikbaar: 300 ton
  • Inmiddels opgevist: 175 ton, resteert 125 ton.

Internationale ruilen

Voor bijruil zijn we afhankelijk van het VK. Hoewel tussen het VK en de EU de mogelijkheid tot internationale ruil aanwezig is, is de situatie op dit moment nog onduidelijk.

Afgelopen woensdag was er opnieuw overleg tussen de Europese Commissie en de lidstaten over het ad-interim systeem voor internationale ruilen. Dit vooruitlopend op definitieve afspraken hierover, die gemaakt moeten worden in de Special Committee EU – VK-Fisheries.

Aangepaste regeling

In afwachting van mogelijke ruilen, is door de Nederlandse PO’s in CVO-verband met ingang van maandag 28 juni de aanvoer van roggen per week / reis langer dan een week, verlaagd van 160 kg naar 80 kg.

 De regeling voor de aanvoer van roggen luidt met ingang van maandag 28 juni als volgt:

  • Minimum aanvoermaat: 55 cm.
  • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 80 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH) aanvoeren.
  • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
  • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.

Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.