Walstroom in IJmuiden? Veiligheidstest Elektrische installatie vereist

Veiligheid boven alles, zo liet Zeehaven IJmuiden ons weten. Ook als het om aansluiting op de walspanning gaat. Daarom is keuring van de installatie aan boord van kotters nodig en moet een kopie van het verkregen certificaat aan de havenmeester van Zeehaven IJmuiden worden afgegeven.

Havenmeester Peter Blinkhof van Zeehaven meldt dat de elektrische installatie aan boord en het aansluitmateriaal tussen de elektrische installatie aan boord en de stroomvoorzieningskasten op de wal dienen te voldoen aan de wettelijke eisen en goedgekeurd moeten zijn.

Maak er snel werk van

Als schepen niet in het bezit van een dergelijk keuringsbewijs zijn, kan het zijn dat ze geen gebruik meer mogen maken van walstroom installaties. Voor verdere informatie over deze keuring:
https://ingeniumbedrijfsadvies.nl/pagina/60/Keuren_van_arbeidsmiddelen:_een_wettelijke_context.html