Voortgang ontwikkeling privaat toezicht garnalenvisserij

Privaat toezicht in de garnalenvisserij zal leiden tot onafhankelijke sanctionering van overtredingen, het goed kunnen aantonen van naleving en een gelijk speelveld voor alle vissers. De sector is bezig met het uitwerken van een privaat toezichtmodel, in het kader van o.a. de Vibeg- en VISWAD- convenanten. Voor het privaat toezicht wordt allereerst gekeken naar visuren en vissen in gesloten gebieden, maar er wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de controle op het motorvermogen.

Deze week heeft er een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de juristen van Wetgevingswerken B.V. Zij zijn in de arm genomen om het nalevingscertificaat voor de garnalenvisserij te ontwikkelen. De bestuurders van de betrokken organisaties (VisNed, NVB, Hulp in Nood, Ons Belang en Stichting Visserij en Natuur) zijn degene die gedurende het proces hierbij inhoudelijk betrokken zijn.

Hiernaast is er door een commissie onder voorzitterschap van Kees van Beveren gestart met het certificeringstraject van de BlackBox. Verder zitten in de commissie onder andere vertegenwoordigers van de visserijorganisaties, vertegenwoordigers van de BlackBox fabrikanten en een ambtenaar van LNV.

In deze commissie worden normen ontwikkeld op basis waarvan de locatie en activiteit (vissen of varen) worden vastgesteld. Deze normen zullen opgenomen worden in de Uitvoeringsregeling visserij. Het is daarom van het grootste belang dat de normen juist zijn en de BlackBox-gegevens betrouwbaar zijn.

Het ministerie van LNV heeft inmiddels een jurist de opdracht gegeven de tekst die opgenomen moet worden in de uitvoeringsregeling te gaan voorbereiden. De verankering van het privaat toezicht in de Uitvoeringsregeling Visserij is cruciaal om een gelijk speelveld te creƫren voor iedereen op het gebied van controle en handhaving van de garnalenvisserij.