VisNed en PO Wieringen trappen samen af op vrijdagmiddag 8 juni

Bij het aangaan van het lidmaatschap van PO Wieringen is afgesproken een ‘aftrapbijeenkomst’ te organiseren met de Wieringer vissers. Dat gebeurt op vrijdag 8 juni om half vier in de Visafslag in Den Oever. Hoofddoel van de bijeenkomst is het bijpraten over actuele onderwerpen die betrekking hebben op zowel Noordzeevisserij als Garnalenvisserij.

Het aansluiten van PO Wieringen bij VisNed is voor beide organisaties een belangrijke stap. PO Wieringen moet geïnformeerd worden over wat er op diverse beleidsterreinen speelt en VisNed moet geïnformeerd worden over de standpunten en verwachtingen van de leden van PO Wieringen. Dat lukt niet op alle dossiers in één keer.

Komende vrijdag gaat het in algemene zin over aanlandplicht, wind op zee en bemanningszaken en veiligheid. In meer detail gaan we het hebben over de VisNed lobby in Brussel, Natura 2000 en al het (puls)onderzoek dat er speelt.

Deze bijeenkomst biedt de mogelijkheid om gedurende anderhalf uur dossiers goed met elkaar door te spreken om de verwachtingen van de vissers die week in week uit de zee op gaan te toetsen met de ervaringen van het VisNedteam in de belangenbehartiging. Inbreng vanuit de praktijk is essentieel, want alle activiteiten van VisNed zijn erop gericht onze aangesloten vissers ook in de toekomst te kunnen laten vissen. Uiteraard met alle beperkingen qua regelgeving die het werken anno 2018 met zich mee brengt.

Graag tot ziens op 8 juni om 15.30 in de Visafslag in Den Oever