VisNed vraagt om stilligregeling, ook in 2021

VisNed heeft aan LNV om een tweede COVID-19 steunpakket gevraagd, waarin vergoeding is opgenomen voor vijf weken stilliggen. Op dat verzoek is negatief gereageerd, wat uitermate teleurstellend is. De visprijzen zijn immers in elkaar gestort en de verliezen lopen hard op, niet alleen voor eigenaren maar ook voor bemanningen. 

Het demissionaire Kabinet maakt echter geen specifieke regelingen voor een sector en in het Europees Fonds is ook geen ruimte. Ook de visserij is aangewezen op de algemene regelingen, die maar beperkt of niet toepasbaar zijn voor de visserij. Accountants en financieel adviseurs hebben kennis van alle regelingen en alle voorwaarden die er samenhangen met kansen voor steun.

VisNed krijgt bijna dagelijks informatie van VNO-NCW, bijvoorbeeld over de regeling Tegemoetkoming Vast lasten (TVL) genaamd. In overleg met de overheid pleit VNO-NCW voor een verruiming van de regelingen, omdat de reserves van ondernemers uitgeput zijn of binnenkort raken.

VisNed blijft pogen LNV te overtuigen dat steun voor de sector nodig is. De marktimpact van COVID-19 en hoeveelheid goedkope vis in de diepvriezers zal nog lang na ijlen.

Volledig prijsherstel is pas te verwachten, nadat in Europa reizen mogelijk is en de horeca weer open gaat en dan is het nog maar de vraag wat de blijvende effecten zijn van die met grote hoeveelheden goedkope (plat)vis gevulde vrieshuizen.