VisNed maakt afspraken met Wartsila over kaart-updates

De GO-31 uitspraak laat zien dat vissers over kabels mogen vissen, tenzij er in een Bericht aan Zeevarenden wordt aangegeven dat een stuk kabel bloot ligt. Zodra de positie bekend is, wordt de visser aansprakelijk voor door hem veroorzaakte schade. Dat toont nog maar eens het belang van het wekelijks updaten van kaarten aan!

 

Nu het drukker wordt op zee is het nog belangrijker dat de visserij veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden. Bijvoorbeeld wanneer er werkzaamheden zijn in het gebied waar gevist wordt, is het van belang dat tijdig te weten. Met enige regelmaat krijgt VisNed Berichten aan Zeevarenden en Notices to Mariners binnen over werkzaamheden en surveys op zee. Het is lastig deze informatie te beoordelen op relevantie en bij de vissers te krijgen die het betreft. Mede om die reden hebben David Ras van VisNed en Dirk Pijl van Wartsila afspraken gemaakt om te zorgen dat de informatie beter verspreid wordt door updates die Dirk namens Wartsila, voorheen SAM Electronics, verzorgt voor MaxSea- en Timezero-gebruikers en daarmee dus het overgrote deel van de vloot.

Kabels en leidingen
Er is ook gesproken over de kabelproblematiek. Uit de GO-31 uitspraak kwam duidelijk naar voren dat vissers over kabels mogen vissen, omdat aangenomen mag worden dat deze zijn ingegraven. Wanneer echter in een Bericht aan Zeevarenden wordt aangegeven dat een stuk kabel bloot ligt en er wordt verzocht hier niet over te vissen moet men dit ook zeker niet doen. Wanneer de posities bekend zijn en er wordt toch overheen gevist neemt men een groot risico. Eventuele schade zal dan voor rekening van de kotter komen als daadwerkelijk aangetoond wordt dat deze veroorzaakt is door de visserijactiviteit over de kabel. Ook verzekeraars hebben aangegeven hun handen van de zaak af te trekken wanneer de posities bekend zijn gemaakt. Dat toont het belang nog maar eens aan deze informatie zo snel mogelijk via Warstila bij de vissers te krijgen door de wekelijks updates van de plotters.

Gebruik de updates iedere week!
Toch blijkt uit de praktijk vaak dat vissers niet iedere week hun plotter updaten terwijl men toch gebruik maakt van de service van Wartsila. Soms zelfs meerdere weken niet. Met het oog op bovenstaande roept VisNed vissers dan ook op om bij aanvang van iedere visreis te zorgen dat de updates worden uitgevoerd. Op die manier worden onaangename verrassingen en frustraties zoveel mogelijk voorkomen en wordt de visserij weer eens stuk veiliger.