Verkenningsreizen overlevingsonderzoek rog van start gegaan

Binnen het project ‘Bridging knowledge gaps for Sharks and Rays in the North Sea’ zijn de eerste verkenningsreizen afgerond. VisNed werkt in dit project samen met de Vissersbond, Wageningen Marine Research, Visserij-innovatiecentrum Zuidwest Nederland en de Nederlandse Elasmobranchen Vereniging in opdracht van het ministerie van LNV. Het project is voor de sector met name van belang vanwege de geldende uitzondering onder de aanlandplicht voor roggen.

Overleving meten

Het project heeft o.a. tot doel de overlevingskansen in beeld te brengen van roggen die na vangst weer in zee worden uitgezet. Voor roggen geldt op dit moment een uitzondering onder de aanlandplicht mede door de resultaten uit het eerdere onderzoek dat is uitgevoerd door VisNed en WMR in het project ‘Overleving Platvis, Noorse Kreeft en Rog’ van 2016 t/m 2018.

In het huidige project wordt er daarom aan gewerkt om deze uitzondering beter te onderbouwen met meer onderzoek en wordt voortgebouwd op de eerder ontwikkelde methoden.

Verkenning

Eind mei stapte WMR-onderzoeker Edward Schram voor de eerste verkenningsreis aan boord van de twinrigger MDV2. Aan boord werden uit 27 vistrekken 195 roggen van vijf verschillende soorten verzameld.

Van elke rog werd aan de hand van reflex- en beschadigingsscores de conditie bepaald. De week erna bestudeerde zijn collega-onderzoeker Pieke Molenaar op dezelfde manier de conditie van roggen in de vangsten van de flyshooter SCH65.

De resultaten van dit soort verkenningsreizen bepalen mede voor welke roggensoorten en welke soorten visserij de overlevingskansen van roggen discards gemeten gaan worden. Het daadwerkelijke meten van overlevingskansen van teruggezette roggen start aankomend najaar. De onderzoeksresultaten komen eind 2022 beschikbaar.

Meer informatie over het project 'Bridging Knowlegde gaps' is te vinden op de projectpagina van WMR. Achtergrondinformatie en resultaten van het eerdere project ‘Overleving Platvis, Noorse Kreeft en Rog’ zijn hier te vinden.

eu logo v2