Verbetering van communicatie bij bouw Windparken Borssele

Voor de kust van Zeeland worden de vijf windparken “Borssele’ gebouwd. Wethouder John de Jonge van de Gemeente Vlissingen had een bespreking tussen visserij en de ontwikkelaars georganiseerd, die succesvol is verlopen. Doel was om wrijvingen, zoals die bijvoorbeeld in de afgelopen periode voor de Belgische kust schering en inslag leken te zijn, te voorkomen. PO Delta Zuid was de gesprekspartner aan tafel, met ondersteuning vanuit het VisNed team.

Er worden voor de Zeeuwse kust vier parken ontwikkeld, ieder met een eigen planning. Daarnaast legt TenneT de kabels van de parken naar Borssele waar ze (ironisch) bij de kerncentrale aan het net worden gekoppeld. TenneT bouwt op zee twee grote platforms met transformatoren. Dat alles betekent in de komende weken veel onderzoekswerk, o.a. naar bommen op de zeebodem. Vanaf november gaat het bouwen op zee van start.

Communicatie

De ergernis over de handelwijze bij de bouw van Belgische windparken afgelopen jaar werd aan tafel duidelijk gedeeld. Vanuit VisNed werd ingebracht dat de manier van communiceren bij de bouw van Engelse windparken heel duidelijk is en zeer gewaardeerd wordt. Er zijn afspraken gemaakt dat we vanuit VisNed de voorbeelden van die uitgebreide informatiebladen met Orsted en Blauwwind (de eigenaren van de parken) zullen delen. Voordeel daarbij is dat de meeste kotters aan boord email kunnen ontvangen. In mei is er een vervolggesprek gepland, waar concrete werkafspraken gemaakt kunnen worden.

Ingraven van kabels

We constateren dat met opmerkingen vanuit de visserij serieus wordt om gegaan door de overheid. In dat verband hadden Delta Zuid en VisNed in Vlissingen voorafgaand aan het windparkoverleg een overleg met nautische consultants. Zij onderzoeken de overvisbaarheid van elektriciteitskabels. Dat gesprek bood ons de mogelijkheid om veel informatie te verstrekken en rapporten over het onderwerp met de consultants te delen. Dit was het eerste verkennende gesprek, er volgen er nog meer.