Veiligheid op kotters blijft aandacht vragen

Het thema ‘veiligheid’ blijft in de kottervisserij aandacht vragen. Donderdag 5 juli werd hier nadrukkelijk bij stilgestaan bij het sectoroverleg bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Pim Visser en Hepke Deelstra waren namens VisNed aanwezig in Zwijndrecht om door te praten over de ontwikkelingen in de visserij. 

Verandering nodig in veiligheidscultuur

ILT verzoekt met klem om (bijna)ongelukken serieus te melden. Bij ILT wil men graag met de sector kijken hoe veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. In november heeft ILT een mail gestuurd hierover. Desondanks zijn er sindsdien zijn veel ongelukken gebeurd die niet gemeld zijn. ILT leest Visserijnieuws ook. Hieruit blijkt dat het veiligheidsbesef nog echt onvoldoende is. Er is een verplichting tot het melden van ongevallen en schade, maar dat wordt vaak niet gedaan. ILT wordt strenger en ze heeft aan VisNed gemeld dat ze certificaten gaat intrekken wanneer de regels (blijvend) niet worden nageleefd.

Ongelukken moeten verplicht aan ILT gemeld worden

Doordat de pelagische sector wel ongelukken meldt heeft deze sector al diverse maatregelen kunnen nemen om risico’s te voorkomen. Zelfs de bijna-ongelukken worden gemeld. Als de kottervisserij dit ook zou doen, kunnen er in de toekomst gewonden worden voorkomen en levens worden gered. Melden is geen schande, het is juist een must! Ongelukken moeten worden voorkomen. Het is al mogelijk om op www.vistikhetmaar.nl de veiligheidsinstructies in te zien. Iedere kottereigenaar is wettelijk verplicht de digitale RI&E in te vullen. Dat is vereenvoudigd door gebruik te maken van  de RI&E tool. Daarmee kan je op een eenvoudige en bruikbare manier een RI&E opstellen waardoor je de veiligheid aan boord kunt verbeteren. Voor vissers die hier hulp bij nodig hebben staat VisNed klaar: neem  contact op met David Ras, dras@visned.nl

Verder is het verplicht dat alle bemanningsleden de basisveiligheidstraining serieus moeten volgen.  De training is ontzettend belangrijk voor de veiligheid op kotters, maar er zijn grote verschillen bij de aanbieding van deze trainingen. Sommige bedrijven bieden een paar uur aan, anderen doen er een dag over. De norm voor de training is in ieder geval minimaal 4 uur. 

MOB-boot vragen en antwoorden

Er bereiken VisNed vragen over het al dan niet hebben van een 'echte' Man over Boord (MOB)-boot. Bij navraag heeft ILT ons verteld dat er geen wijziging in beleid is:  Als de kotters een Marcusnet hebben dan hoeven ze geen reddingsboot aan te schaffen. Maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Op de VisNed website zijn die voorwaarden terug te vinden. Na een verzoek aan het VisNed secretariaat worden ze toegestuurd.

RI&E sessies op locatie
Inmiddels zijn de eerste RI&E sessies is samenwerking met Pro Sea achter de rug. In twee sessies in Goedereede en Den Oever hebben belangstellenden kennis kunnen maken met de vernieuwde branche RI&E en meer inzicht gekregen in het nut en noodzaak hiervan. Arbodeskundige en visserij-bekende John van Seventer praatte de aanwezigen op bevlogen wijze bij op dit thema.

Door enkele discussies uit te lokken bleek maar weer eens hoe zeer de meningen over dit onderwerp verdeeld zijn binnen de visserij. De een vraagt zich af waar het op houdt en de ander denkt dat we hier binnen de sector veel serieuzer mee om moeten gaan. Opgelet werd er in ieder geval wel door de aanwezigen: Aan het eind van John's presentatie in Goedereede vroeg een aanwezige vissers waarom hij toch telkens over de draad van zijn microfoon bleef stappen... Safety First. Rederij Quotter is in ieder geval de goede weg in geslagen en heeft helmen met communicatiesysteem voor de bemanningen van haar schepen besteld. De eersten zijn inmiddels geleverd door het VCU Veiligheidscentrum op Urk.Quotter