Vangstbeperking Garnalenvisserij in het kader van MSC

Uit de berekeningen van de LPUE waarden (gemiddelde vangsten van de referentievloot) voor de maand maart 2018. moest vastgesteld worden dat de LPUE waarde van 13,4 lager is dan de referentie waarde 14,7 en dus moet een visserij inspanning beperkende maatregel worden getroffen. Hierbij zal de visserij inspanning tot 72 uur per week beperkt worden.

Vanaf maandag 16 april 2018 mogen de garnalenvissers uit Nederland, Duitsland en Denemarken aangesloten bij een PO, maximaal 72 uur op zee zijn per kalenderweek.

Voor de visserij in buitenlandse wateren geldt ook dat men per kalenderweek 72 uur op zee mag zijn maar mag de garnalenvisser in een periode van twee weken (Sylt regeling) tweemaal 72 uren indelen.

Deze informatie geldt in eerste instantie voor twee weken. Verdere informatie vinden de garnalenvissers in de brief van de CVO die zij via hun PO toegestuurd krijgen.