Update PAP-aanvoerregeling in relatie tot Covid-19

De gevolgen van de maatregelen die genomen worden om het COVID-19-virus in te dammen zijn ook in de visserijsector zichtbaar en voelbaar. De verwerking en afzet van diverse producten wordt gevoelig geraakt waardoor er maatregelen nodig zijn om marktverstoring te minimaliseren. Hieronder een overzicht.

De in CVO-verband opererende Producenten Organisaties (PO's) hebben regelmatig overleg om de aanvoer zo goed mogelijk af te stemmen op de, door COVID-19, gewijzigde vraag uit de markt. De PO’s hebben daarom voor de visserij op platvis, garnalen en Noorse kreeft maatregelen afgekondigd.

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en hiervoor wordt steeds informatie uit de markt ingewonnen.

Sinds 16 maart wordt voor Nederlandse vissersvaartuigen de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een stilligregeling. Voor informatie en het doen van aanvragen verwijzen wij de leden door naar hun eigen PO.

Deze week, week 22 hebben in totaal 78 vaartuigen gebruik gemaakt van de stilligregeling:

  • 10 vaartuigen < 260 PK
  • 53 vaartuigen 260 – 300 PK 
  • 15 kotters > 300 PK

Visserij op platvis

In CVO-verband is besloten om voor volgende week (week 23) geen beperking toe te passen. Dit blijft tot nadere berichtgeving het geval.De stilligregeling blijft wel van kracht.

Aanvoerregeling platvisvissers vanaf week 23 (maandag 1 juni 2020 00:00 uur) 

Tot nader orde geen beperkingen in vistijd of aanvoer. 

De stilligregeling blijft wel van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Visserij op garnalen

De uitbraak van COVID-19 heeft ook een grote impact op de vraag en logistiek en verwerking van garnalen. Een combinatie van factoren, horecasluitingen en zeer beperkte pelcapaciteit leidt tot een aanzienlijke verstoring van de markt.

Visplan week 22 - 23 (blok van 2 weken)

De PAP commissie van de Coöperatieve Visserijorganisatie (CVO) heeft voor de weken 22 en 23 de volgende regeling voor garnalenvisserij vastgesteld: per week van maandag vanaf 00:00 uur tot woensdagmiddag 12:00 uur (max. 60 uren op zee) op basis van haven uit en haven in.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om binnen een periode van twee weken te stapelen, zowel in Nederlandse als ook in buitenlandse wateren (Sylt).

Voor Nederlandse wateren blijft ondanks het maximale aantal uren het wettelijke weekendverbod van kracht waardoor u voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de haven dient te zijn. Voor deze regeling geldt nadrukkelijk: of u gebruik kunt maken van deze regeling hangt in grote mate af of uw afnemer daarvoor mogelijkheden biedt.

De PO’s houden nadrukkelijk toezicht op het werkelijk aantal uren op zee, vertrek- en aankomsttijd. Het PAP comité hanteert een boete van € 250 per elk overschreden uur.

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.

Visserij op Noorse kreeft

Aanvoerregeling Noorse kreeftvissers voor week 23 en 24 (maandag 1 juni 2020 00:00 uur tot zondag 14 juni 2020 24:00 uur)

De PO’s hebben verder besloten om voor degenen die op Noorse kreeft willen vissen, de maatregel van de afgelopen weken ook voor week 23 en 24 te continueren wat betekent dat deze schepen zich er vooraf van dienen te vergewissen dat zij een afnemer voor de vangst aan Noorse kreeft hebben. Klokverkoop wordt ten sterkste ontraden in verband met aanzienlijke marktverstoring. De leden van de PO’s dienen zich te houden aan een maximale aanvoer van 1.500 kg per week.

Daarnaast blijft de stilligregeling van toepassing, deelname hieraan geldt voor alle schepen en is vooralsnog vrijwillig. Deelname aan de stilligregeling is door LNV/RVO gemaximeerd op 5 stilligweken per vaartuig.

Als u in aanmerking wilt komen voor de tegemoetkoming die voortkomt uit de stilligregeling dient u zich aan te melden bij uw PO in de betreffende visweek voor maandagmorgen 12:00 uur.