Update overzicht benutting visquota per 4 augustus

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 4 augustus 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 29.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 19 augustus 2021, dat gaat over de periode tot en met week 31.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 19-08-2021)

( 04-08-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

14.474

3.700

26 %

10.027

2.770

28 %

Schol

33.731

10.042

30 %

30.403

6.540

22 %

Kabeljauw

1.076

533

50 %

978

402

41 %

Wijting

1.065

395

37 %

1.268

375

30 %

Tarbot/Griet

3.001

1.403

47 %

2.842

582

20 %

Tongschar

558

157

28 %

381

131

34 %

Langoustines

1.119

662

59 %

793

645

81 %

Rog

260

219

84 %

317

147

46 %

Schol Skagerrak

2.395

1.003

42 %

2.191

370

17 %

Wijting Kanaal

214

172

80 %

91

232

255 %