Update overzicht benutting visquota per 31-12-22

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij nog steeds om het voorlopig overzicht per 31 december 2022, dit betekent de aanvoer tot en met week 52. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 31 december 2021, dat gaat over de periode tot en met week 52.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld bijna 2.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en 4.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 31-12-2021)

( 31-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.838

6.174

39 %

11.673

4.303

37 %

Schol

39.093

14.828

38 %

36.017

10.600

29 %

Schol Skagerrak

2.647

2.246

85 %

2.456

652

27 %

Kabeljauw

769

618

80 %

711

594

83 %

Wijting

1.025

723

64 %

1.455

726

50 %

Wijting Kanaal

372

301

81 %

289

268

93 %

Langoustines

1.437

1.276

89 %

1.396

1.277

91 %

Tarbot/Griet

3.371

2.206

65 %

3.190

1.186

37 %

Tongschar

686

243

35 %

505

193

38 %

Rog

362

343

95 %

366

354

97 %

Heek

127

65

51 %

97

33

34 %

Zeeduivel

412

355

86 %

279

246

88 %

Koolvis

197

141

71 %

58

51

89 %

Schelvis

450

349

77 %

799

756

95 %