Update overzicht benutting visquota per 3 juni

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 2 juni 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 20.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 10 juni 2021, dat gaat over de periode tot en met week 21.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 10-06-2021)

( 02-06-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

8.579*

2.906

34 %

10.027

2.186

22 %

Schol

27.949

6.450

23 %

30.328

4.008

13 %

Kabeljauw

1.096

307

28 %

987

178

18 %

Wijting

790

263

33 %

1.270

237

19 %

Tarbot/Griet

1.879*

1.031

55 %

2.842

386

14 %

Tongschar

311*

88

28 %

381

79

21 %

Langoustines

525*

319

61 %

793

233

29 %

Rog

163*

167

102 %

297

86

29 %

Schol Skagerrak

2.038

124

6 %

2.191

172

8 %

Wijting Kanaal

25*

172

688 %

91

238

262 %

*Voorlopige quota tot 31 juli 2021