Update overzicht benutting visquota per 29 september

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 29 september 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 37. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 30 september 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 37.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld 1.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en ruim 3.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 30-09-2021)

( 29-09-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

14.439

4.430

31 %

10.027

3.327

33 %

Schol

34.031

11.863

35 %

30.573

8.370

27 %

Schol Skagerrak

2.395

1.265

53 %

2.191

468

21 %

Kabeljauw

1.021

574

56 %

955

533

56 %

Wijting

1.036

467

45 %

1.253

486

39 %

Wijting Kanaal

229

186

81 %

116

237

203 %

Langoustines

1.119

1.058

95 %

958

1062

111 %

Tarbot/Griet

2.911

1.684

58 %

2.842

815

29 %

Tongschar

558

188

34 %

401

162

40 %

Rog

260

253

97 %

317

217

68 %

Heek

85

62

73 %

64

32

50 %

Zeeduivel

295

308

105 %

262

219

84 %

Koolvis

161

140

87 %

178

50

28 %

Schelvis

267

304

114 %

322

668

207 %