Update overzicht benutting visquota per 28 juli

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 28 juli 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 28.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 16 juli 2021, dat gaat over de periode tot en met week 26.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 16-07-2021)

( 28-07-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

14.566

3.311

23 %

10.027

2.726

27 %

Schol

33.706

8.493

25 %

30.378

6.307

21 %

Kabeljauw

1.096

480

44 %

987

361

37 %

Wijting

1.032

343

33 %

1.270

367

29 %

Tarbot/Griet

3.001

1.239

41 %

2.842

561

20 %

Tongschar

623

130

21 %

381

124

33 %

Langoustines

739

462

63 %

793

579

73 %

Rog

260

199

77 %

297

140

47 %

Schol Skagerrak

2.395

541

23 %

2.191

356

16 %

Wijting Kanaal

175

172

98 %

91

228

250 %