Update overzicht benutting visquota per 27 oktober

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 27 oktober 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 41. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 28 oktober 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 41.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld 1.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en ruim 3.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 28-10-2021)

( 27-10-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.831

4.946

31 %

11.634

3.577

31 %

Schol

38.230

12.688

33 %

34.897

8.923

26 %

Schol Skagerrak

2.647

1.720

65 %

2.456

497

20 %

Kabeljauw

926

587

63 %

882

547

62 %

Wijting

1.010

529

48 %

1.364

511

37 %

Wijting Kanaal

307

196

64 %

178

238

134 %

Langoustines

1.417

1.153

81 %

1.350

1.145

85 %

Tarbot/Griet

2.911

1.849

64 %

2.854

895

31 %

Tongschar

558

201

36 %

401

170

42 %

Rog

268

275

102 %

317

244

77 %

Heek

97

64

65 %

77

33

43 %

Zeeduivel

330

323

98 %

262

226

86 %

Koolvis

212

141

66 %

63

51

82 %

Schelvis

293

322

110 %

602

698

116 %