Update overzicht benutting visquota per 25 augustus

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 25 augustus 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 32.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 19 augustus 2021, dat gaat over de periode tot en met week 31.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 19-08-2021)

( 25-08-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

14.474

3.700

26 %

10.027

2.940

29 %

Schol

33.731

10.042

30 %

30.403

7.287

24 %

Kabeljauw

1.076

533

50 %

978

517

53 %

Wijting

1.065

395

37 %

1.268

398

31 %

Tarbot/Griet

3.001

1.403

47 %

2.842

662

23 %

Tongschar

558

157

28 %

381

145

38 %

Langoustines

1.119

662

59 %

793

835

105 %

Rog

260

219

84 %

317

170

54 %

Schol Skagerrak

2.395

1.003

42 %

2.191

416

19 %

Wijting Kanaal

214

172

80 %

91

235

258 %