Update overzicht benutting visquota per 16 juni

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 16 juni 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 22.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 24 juni 2021, dat gaat over de periode tot en met week 23.

Vergelijking van benutting quota is lastig omdat in het 1e kwartaal van 2021 voorlopige TAC’s waren vastgesteld, zijnde 25 % van de TAC 2020. Dit hield verband met het ontbreken van een EU-VK-Noorwegen-akkoord.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021.

 

2021

2022

 

( 24-06-2021)

( 16-06-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

8.579*

3.056

36 %

10.027

2.365

24 %

Schol

27.949

7.206

26 %

30.328

4.739

16 %

Kabeljauw

1.096

381

35 %

987

280

28 %

Wijting

790

288

36 %

1.270

282

22 %

Tarbot/Griet

1.879*

1.119

60 %

2.842

440

15 %

Tongschar

311*

104

33 %

381

92

24 %

Langoustines

525*

353

67 %

793

328

41 %

Rog

163*

167

102 %

297

99

33 %

Schol Skagerrak

2.038

240

12 %

2.191

221

10 %

Wijting Kanaal

175*

172

98 %

91

217

238 %

*Voorlopige quota tot 31 juli 2021