Update overzicht benutting visquota per 15 september

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 15 september 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 35.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 17 september 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 35. Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld 1.000 ton tong minder en ruim 3.000 ton schol minder.

 

2021

2022

 

( 17-09-2021)

( 15-09-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

14.439

4.176

29 %

10.027

3.156

31 %

Schol

34.031

11.321

33 %

30.573

8.042

26 %

Kabeljauw

1.021

558

55 %

955

527

55 %

Wijting

1.046

438

43 %

1.253

456

36 %

Tarbot/Griet

2.911

1.601

55 %

2.842

763

27 %

Tongschar

558

180

32 %

401

156

39 %

Langoustines

1.119

928

83 %

958

977

102 %

Rog

260

241

93 %

317

198

62 %

Schol Skagerrak

2.395

1.151

48 %

2.191

447

20 %

Wijting Kanaal

229

182

79 %

116

236

203 %