Update overzicht benutting visquota per 10 november

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 10 november 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 43. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 11 november 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 43.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld 1.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en ruim 3.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 11-11-2021)

( 10-11-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.831

5.253

33 %

11.659

3.793

33 %

Schol

38.612

13.109

34 %

35.117

9.459

27 %

Schol Skagerrak

2.646

1.849

70 %

2.456

561

23 %

Kabeljauw

887

592

67 %

848

556

66 %

Wijting

1.010

580

52 %

1.409

536

38 %

Wijting Kanaal

307

212

69 %

178

239

134 %

Langoustines

1.417

1.183

84 %

1.340

1.191

89 %

Tarbot/Griet

2.911

1.849

64 %

2.842

981

35 %

Tongschar

558

210

38 %

401

178

44 %

Rog

301

285

95 %

322

269

83 %

Heek

99

65

66 %

77

33

43 %

Zeeduivel

330

329

100 %

251

236

94 %

Koolvis

197

141

71 %

63

51

82 %

Schelvis

313

328

105 %

669

715

107 %