Update overzicht benutting visquota per 1 december

Hieronder het benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2022. Het gaat hierbij om het overzicht per 1 december 2022, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 46. Het overzicht is uitgebreid met een aantal bijvangstsoorten.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 2 december 2021, dat gaat eveneens over de periode tot en met week 46.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2021. Bijvoorbeeld bijna 2.000 ton tong minder, halvering tarbot/griet-aanvoer en 4.000 ton schol minder. Uiteraard heeft dit ook te maken met het vele en langdurig stilliggen in verband met de extreem hoge brandstofkosten.

Gezien het toenemende belang van een aantal (bijvangst)soorten, waarvoor in CVO-verband beheermaatregelen genomen moeten worden, is onderstaand overzicht uitgebreid met de vissoorten: heek, zeeduivel, koolvis en schelvis.

Aan de leden de nadrukkelijke oproep zich strikt te houden aan de vastgestelde bijvangsthoeveelheden om daarmee het jaar uit te kunnen vissen en sancties in de vorm van boetes te voorkomen.

 

2021

2022

 

( 2-12-2021)

( 1-12-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

15.838

5.712

36 %

11.659

3.955

34 %

Schol

38.612

13.864

36 %

35.867

9.728

27 %

Schol Skagerrak

2.646

2.019

76 %

2.456

617

25 %

Kabeljauw

887

602

68 %

750

567

76 %

Wijting

1.110

623

56 %

1.455

607

42 %

Wijting Kanaal

307

250

81 %

263

240

91 %

Langoustines

1.417

1.254

88 %

1.387

1.223

88 %

Tarbot/Griet

3.368

2.052

61 %

2.845

1.040

37 %

Tongschar

661

226

34 %

426

183

43 %

Rog

301

303

100 %

362

285

79 %

Heek

99

65

66 %

97

33

34 %

Zeeduivel

382

346

90 %

251

238

95 %

Koolvis

197

141

71 %

63

51

82 %

Schelvis

313

344

110 %

779

733

94 %