Update overzicht benutting visquota 31-03-2023

Hieronder het eerste benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota 2023. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 maart 2023, dit betekent feitelijk de aanvoer tot en met week 11.

Als vergelijking met vorig jaar eveneens het overzicht per 31 maart, dat gaat ook over de periode tot en met week 11.

Kijkend naar de absolute getallen ligt bij verreweg de meeste soorten dit jaar de aanvoer lager dan in dezelfde periode in 2022 terwijl toen door het flinke stilliggen i.v.m. de explosief gestegen brandstofprijzen de aanvoer ook al negatief werd beïnvloed. Uiteraard vindt de lagere aanvoer nu vooral zijn oorzaak in de sanering van een groot aantal boomkorschepen.

 

2023

2022

 

( 31-03-2023)

( 31-03-2022)

Vissoort:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Quotum:

Aanvoer:

Benutting:

Tong

6.101

890

15 %

10.027

1.627

16 %

Schol

29.572

1.738

6 %

30.573

2.364

8 %

Schol Skagerrak

2.234

63

3 %

2.191

137

6 %

Kabeljauw

1.640

61

4 %

955

36

4 %

Wijting

1.498

295

20 %

1.253

161

13 %

Wijting Kanaal

39

147

381 %

33

188

570 %

Langoustines

574

64

11 %

958

104

11 %

Tarbot/Griet

1.966

220

11 %

2.842

238

8 %

Tongschar

297

14

5 %

401

43

11 %

Rog

228

73

32 %

317

60

19 %

Heek

62

0

0 %

64

0

0 %

Zeeduivel

130

10

8 %

88

18

20 %

Koolvis

51

0

0 %

43

1

2 %

Schelvis

272

26

9 %

322

20

6 %