Update overzicht benutting visquota 2021

Hieronder het definitieve benuttingsoverzicht van de uitputting van de voor de kottervloot belangrijkste Nederlandse quota. Het gaat hierbij om het overzicht per 31 december 2021, feitelijk tot en met week 53. Dit is het definitief door RVO vastgestelde benuttingsoverzicht 2021.

Als vergelijking met vorig jaar het overzicht per 31 december 2020, dat is ook het eindoverzicht.

 

2021

2020

 

( 31-12-2021)

( 31-12-2020)

Vissoort:

Quotum:

Vangst:

Benutting:

Quotum:

Vangst:

Benutting

Tong

15.978

6.200

39 %

13.930

6.702

48 %

Schol

39.413

14.886

38 %

40.320

17.016

42 %

Kabeljauw

779

618

79 %

785

590

75 %

Wijting

1.135

718

63 %

926

802

87 %

Tarbot/Griet

3.357

2.212

66 %

4.126

2.870

70 %

Tongschar

686

244

36 %

897

291

32 %

Langoustines

1.437

1.275

87 %

1.273

939

74 %

Rog

366

364

99 %

366

341

93 %

Schol Skagerrak

2.647

2.246

85 %

2.515

2.127

85 %

Wijting Kanaal

381

294

77 %

533

492

92 %