Update aanvoerbepalingen zeebaars

Voor zeebaars gelden strikte aanvoerbeperkingen met onder andere een totaal aanvoerverbod in de maanden februari en maart en voor gesleepte vistuigen een verbod om gericht op zeebaars te vissen. Nu het totaal-aanvoerverbod ten einde is leek het ons goed om de van kracht zijnde bepalingen nog een keer op te sommen:

 

  • Minimum maat voor zeebaars voor alle vlootsegmenten is 42 cm.
  • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
  • Vaartuigen met gesleepte vistuigen (waaronder boomkor, twinrig, borden en fly shoot) mogen vangsten van zeebaars aan boord houden, mits deze vangsten per dag niet meer bedragen dan 1% van het gewicht van de totale vangst.
  • De totale vangst aan zeebaars mag per 2 maanden niet meer bedragen dan 400 kg.
  • Voor Fly shooters is dit 210 kg per maand.
  • Nederlandse handlijn- en staandwant-vissers zijn in 2018 alleen gerechtigd zeebaars aan te voeren, wanneer zij hiervoor van RVO een vismachtiging zeebaars hebben ontvangen.
  • Daartoe gerechtigde handlijnvissers mogen op jaarbasis maximaal 5.500 kg zeebaars aanvoeren.
  • Staandwant-vissers mogen op jaarbasis maximaal 1.400 kg zeebaars aanvoeren.