Unieke kans om eerste stap te zetten met nieuwe ideeën

De MIT-subsidie is een populaire innovatiesubsidie van de Rijksoverheid. Dit jaar stelt de overheid een extra budget van 4 ton voor de visserijsector beschikbaar. Het doel van de subsidie om vissers die duurzame kansen zien gemakkelijker een eerste stap te laten nemen om te onderzoeken of hun ideeën levensvatbaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per aanvraag. Dit is een vergoeding voor eigen ondernemersuren of andere kosten. De openstelling start op 9 april op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

De subsidie kan ingezet worden om kosten en tijd te dekken die de ondernemer nodig heeft om de haalbaarheid van een idee kritisch tegen het licht houden. Dat kan door de technische knelpunten en vragen eens goed onder de loep te nemen, alsmede de vraag of het wel rendabel is.

Deze studie mag zelfstandig uitgevoerd worden zonder hiervoor externe partijen in te huren. Activiteiten die ondernomen kunnen worden: het zoeken van toekomstige partners, gesprekken met deskundigen, een kleinschalig experiment of onderzoek aan boord en online- en literatuuronderzoek.

Het eindresultaat van het project is een conclusie of doorgegaan kan worden met het idee of niet, dus een beslissing of het idee ontwikkeld kan worden. De activiteiten dienen te passen binnen het subthema ‘Duurzame visserij en aquacultuur’ van het MIT-MKB-programma Agri&Food.

De belangstelling is doorgaans groot, dus aanvraag moet zo snel mogelijk na openstelling ingediend worden. Indien er leden zijn die hiervan gebruik willen maken kunnen zij contact opnemen met het VisNed-secretariaat.