Uitnodiging IRC Shrimp

In februari zal weer een nieuw IRC Shrimp Platform plaatsvinden. Als onderdeel daarvan zal op vrijdag 12 februari een online kennisuitwisseling over innovaties in de garnalenvisserij plaatsvinden. Garnalenvissers worden van harte worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.

Online kennisuitwisseling
Onderzoeker visserijtechniek Pieke Molenaar van Wageningen Marine Research zal tijdens deze online kennisuitwisseling een overzicht geven van de lopende innovatie-onderzoeken en nieuwe ideeën in de garnalenvisserij in Nederland, België, Duitsland en Denemarken.

Waarom is deze online kennisuitwisseling voor vissers interessant?
Vissers worden geïnformeerd over innovaties in de garnalenvisserij en kunnen vragen over innovaties stellen aan de aanwezige onderzoeker en sectorvertegenwoordigers.

Mocht u zelf ideeën voor innovatie in de garnalenvisserij hebben of ideeën hebben over hoe bestaande innovatietrajecten beter kunnen, dan biedt de online kennisuitwisseling een kans om deze ideeën te delen met de aanwezige onderzoeker en sectorvertegenwoordigers.

Aanmelden vóór 10 februari 2021
U kunt zich aanmelden voor de online kennisuitwisseling door een email te sturen naar dras@visned.nl  Nadat de aanmeldingen zijn ontvangen wordt de link naar de online Zoom-bijeenkomst gedeeld.

Achtergrond: IRC Shrimp
Deze digitale bijeenkomst is onderdeel van het project International Research Cooperation (IRC) Shrimp. Dit project is door de Nederlandse visserijsector en Wageningen Marine Research opgezet om kennis, ervaring en innovaties in de garnalenvisserij onderling met verschillende lidstaten te delen.

Het is waardevol om kennis, ervaring en plannen tussen de lidstaten te delen om te inspireren en van elkaar te leren, ideeën te versterken en te anticiperen op de mogelijke integratie en het gebruik van succesvolle innovaties door de vissersvloot.

Logos

projecten-logo-efmzv