Totaaloverzicht PO-maatregelen per 21 december

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Leden wordt gevraagd hiervan goede nota te nemen en zich hier strikt aan te houden om sancties in de vorm van boetes te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:

Op maandag 5 december 2022 is de nieuwe vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 49 t/m 52 (5 december – 31 december 2022) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol.

PAP-regeling Noorse kreeft:

Op maandag 5 december 2022 is de nieuwe vierweekse periode ingegaan. Deze loopt van week 49 t/m 52 (5 december – 31 december 2022) en de regeling luidt als volgt:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 20.000 kg per periode van 4 kalenderweken. 
 • Maximaal 5 % staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 20.000 kg. Maximale hoeveelheid staartjes in de hele periode is 1.000 kg, dan mag nog 19.000 kg hele kreeft worden aangevoerd.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Griet valt onder de aanlandplicht en ondermaatse griet moet worden aangevoerd maar mag niet voor menselijke consumptie verkocht worden maar afgevoerd naar de vismeel-afnemer.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV. Tongschar valt onder aanlandplicht, tongschar kleiner dan 25 cm moet afgevoerd worden naar de vismeel-afnemer.

Schar: Minimum aanvoermaat: 23 cm. Bij aanvoer van schar kleiner dan 23 cm wordt een heffing van € 0,70 per kg toegepast.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 500 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH).
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt ook voor het Kanaal maar niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Vanaf april t/m december geldt voor gesleepte vistuigen (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een maximaal bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 760 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
 • De tweemaandelijkse periodes zijn jan-apr, mei-jun, jul-aug, sep-okt, nov-dec.
 • Handlijnvissers mogen op jaarbasis 5.950 kg zeebaars aanvoeren en staandwantvissers 1.500 kg.     
 • Voor gerichte visserij op zeebaars met staandwant of haken en lijnen moet u beschikken over een door RVO afgegeven vismachtiging.

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 2.000 kg zeeduivel aanvoeren in levend gewicht. Hou bij berekening van levend gewicht-factor rekening bij gestript met 20% en bij aanvoer van staarten van 60%.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 4,12 per kg. Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Heek (HKE/2AC4-C), Koolvis (POK/2C3A4) en Schelvis (HAD2AC4):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 1.000 kg heek respectievelijk 1.000 kg koolvis respectievelijk 3.500 kg schelvis aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd; bij heek € 0,86 per kg, bij koolvis € 0,50 per kg en bij schelvis € 0,66 per kg.