Totaaloverzicht PO-maatregelen

Ook in 2022 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek, zeeduivel en schar bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:

Op maandag 31 januari 2022 begint de volgende vierweekse periode van 2022. Deze loopt van week 5 t/m 8 (31 januari 2022 – 28 februari 2022) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol.

PAP-regeling Noorse kreeft:

Op maandag 31 januari 2022 begint de volgende vierweekse periode van 2022. Deze loopt van week 5 t/m 8 (31 januari 2022 – 28 februari 2022) en de regeling luidt als volgt:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 16.000 kg per periode van 4 kalenderweken. 
 • Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 16.000 kg. Maximale hoeveelheid staartjes in de hele periode is 800 kg, dan mag nog 15.300 kg hele kreeft worden aangevoerd.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Griet valt onder de aanlandplicht en ondermaatse griet moet worden aangevoerd maar mag niet voor menselijke consumptie worden verkocht worden maar afgevoerd naar de vismeel-afnemer.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

Schar: Minimum aanvoermaat: 23 cm. Bij aanvoer van schar kleiner dan 23 cm wordt een heffing van € 0,70 per kg toegepast.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 120 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH)
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt ook voor het Kanaal en niet voor het Skagerrak.

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Voor alle vistuigen geldt in februari en maart een totaalverbod om zeebaars aan te voeren.
 • Vanaf april t/m december geldt voor gesleepte vistuigen (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 760 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.         
 • Voor gerichte visserij op zeebaars met staandwant of haken en lijnen moet u beschikken over een door RVO afgegeven vismachtiging.
 • Voor staandwant-vissers geldt een maximale aanvoer van 350 kg voor de maand januari 2022.
 •  Voor de handlijn-vissers geldt 1.430 kg voor de maand januari 2022.

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 1.000 kg zeeduivel aanvoeren waarvan maximaal 200 kg mag bestaan uit staarten.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 4,11 per kg.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Heek (HKE/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 1.000 kg Heek aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 1,66 per kg.

Koolvis (POK/2C3A4):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 1.000 kg Koolvis aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 1,26 per kg.