Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benut- ting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Recent zijn daar maatregelen op de aanvoer van heek en zeeduivel bij gekomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:

Op maandag 16 augustus 2021 is de nieuwe vierweekse periode begonnen. Deze loopt van week 33 t/m 36 (16 augustus t/m 12 september 2021) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

PAP-regeling Noorse kreeft:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 17.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het nieuwe blok loopt van week 33 t/m week 36 (16 augustus t/m 12 september 2021). Van deze hoeveelheid mag maximaal 1.000 kg aangevoerd worden in het vorige blok.
 • Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 17.000 kg.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 80 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH)
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt ook voor Het Kanaal.
   

Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Gerichte visserij op zeebaars met een ander dan gesleept vistuig is alleen toegestaan wanneer door RVO een speciale vergunning is
 • Voor de maanden juli-augustus geldt dat de totale hoeveelheid in deze 2 maanden niet meer dan 760 kg mag zijn. Per reis geldt een maximale bijvangst zeebaars van 5 %.
 • Met ingang van 1 september wordt de bijvangsthoeveelheid gewijzigd in 380 kg per maand. Nog steeds geldt per reis het bijvangst-percentage van 5%.
 • Voor staandwant-vissers (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) geldt voor het hele jaar een maximale aanvoer van 1400 kg.
 • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) geldt voor het hele jaar een maximale aanvoer van 5700 kg

Zeeduivel (ANF/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 200 kg zeeduivel aanvoeren waarvan maximaal 40 kg mag bestaan uit staarten.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Zeeduivel Noorse Zone (ANF/04-N):

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 100 kg zeeduivel aanvoeren uit de Noorse Zone waarvan maximaal 40 kg mag bestaan uit staarten.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.

Heek (HKE/2AC4-C):

 • Een vaartuig mag per week, of reis langer dan een week, totaal maximaal 500 kg Heek aanvoeren.
 • Bij overtreding van de maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.