Totaaloverzicht PO-maatregelen

In 2021 hebben de Nederlandse PO’s in CVO-verband maatregelen genomen om de benutting van een aantal nationale quota zo duurzaam mogelijk te maken en om vroegtijdige sluiting van deze quota te voorkomen. Voor zeebaars gelden overheidsmaatregelen.

PAP-regeling schol:                                                                                                                                                                     

Op  maandag 21 juni 2021 is de nieuwe vierweekse periode begonnen. Deze loopt van week 25 t/m 28 (21 juni t/m 18 juli 2021) en de regeling luidt als volgt:

 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 315 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 100 ton schol aanvoeren;
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol tussen 315 tot 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 115 ton schol aanvoeren,
 • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 630 ton mag in deze 4-weekse periode maximaal 130 ton schol aanvoeren.

Tarbot, griet: Minimum aanvoermaat: 27 cm.

 • De maximaal aan te voeren hoeveelheid tarbot/griet per vaartuig per week of reis langer dan 7 dagen is door de PO’s vastgesteld op 3.000 kg dood gewicht. Indien een vaartuig meer dan 3.000 kg vangt dient het lid dit z.s.m. te melden aan de eigen PO.
 • Bij aanvoer van meer dan 3.000 kg en/of kleiner dan 27 cm tarbot / griet wordt een heffing van € 10,00 per kg toegepast.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

Tongschar: voor tongschar geldt een minimum maat van 25 cm waarbij de tongschar van 25 – 27 cm moet worden gesorteerd in een aparte klasse: tongschar IIIb of tongschar IV.

PAP-regeling Noorse kreeft:

 • Aanvoerbeperking: maximum aanvoer van Noorse kreeft van 10.000 kg per periode van 4 kalenderweken. Het tweede blok loopt van week 21 t/m week 24 (24 mei t/m 20 juni 2021)
 • Maximaal 5% staartjes per aanlanding, aanvoer van staartjes wordt afgetrokken van het bloktotaal van 10.000 kg.
 • Sanctiereglement: bij overtreding van de 4-weekse periode (blok) aan te voeren hoeveelheid kreeftjes van minder dan 100 kg geldt een naheffing van € 1,50 per kg, daarboven € 5,00 per kg.
 • Stukstal: het toegestane aan te landen en te verhandelen stukstal is 30 stuks per kg.

 Roggen: Minimum aanvoermaat: 55 cm.

 • Een vaartuig mag per week of reis langer dan een week totaal maximaal 80 kg roggen (stekelrog - RJC, Grootoog rog (koekoeksrog) - RJN, gevlekte rog – RJM, blonde rog - RJH) aanvoeren.
 • Let op: graag juiste codes gebruiken om dubbeltellingen, dus verlies van quota te voorkomen.
 • Bij overtreding minimum maat en/of maximale hoeveelheid wordt door de PO een heffing opgelegd van € 5,00 per kg.
 • Deze maatregel geldt niet voor het Skagerrak.

 Zeebaars; Minimum aanvoermaat alle vlootsegmenten: 42 cm.

 • Gerichte visserij op zeebaars met sleepnetten is verboden.
 • Gerichte visserij op zeebaars met een ander dan gesleept vistuig is alleen toegestaan wanneer door RVO een speciale vergunning is toegekend.
 • Vanaf 1 april t/m 31 juli geldt voor alle vaartuigen, die gebruik maken van een gesleept vistuig (geen onderscheid tussen boomkor/borden en flyshoot), een bijvangst-percentage van 5% met een maximale aanvoer van 520 kg per 2 maanden. Het percentage wordt berekend aan het eind van de reis.
 • Voor staandwant-vissers (vistuigcodes GTR, GNS, GNC, FYK, FPN en FIX) geldt in januari en van 1 april t/m 31 juli een maximale aanvoer van 820 kg.
 • Voor handlijn-vissers (vistuigcode: LHP) geldt in januari en 1 april t/m 31 juli een van 320 kg.

Er is inmiddels een visserijovereenkomst tussen de EU en het VK gesloten met daarin een wijziging van de aanvoerregeling zeebaars. Echter de TAC- en quota-verordening met daarin deze wijziging is nog niet gepubliceerd. Per 31 juli of zoveel eerder als er een overeenkomst tussen de EU en het VK gesloten wordt, worden aanvoerhoeveelheden voor de rest van het jaar vastgesteld.