Terugbetaling van onterechte heffingen door de NVWA

Al weer een half jaar geleden werden vissers die, gecoördineerd door VisNed, bezwaar hadden ingediend tegen facturen van de NVWA, in het gelijk gesteld. Dat betekende dat de NVWA veel terugbetalingen moest doen. Die terugbetalingen moeten deze zomer allemaal effectief uitgevoerd zijn. Controleer of dat het geval is!

Omdat er twijfel is of alle terugbetalingen gerealiseerd zijn een oproep aan alle vissers die via een VisNed PO een claim hebben ingediend om na te gaan of er daadwerkelijk een terugbetaling is gerealiseerd. Als dat nog niet zo is, meld u dan bij uw PO, zodat er navraag bij de NVWA gedaan kan worden.