Subsidiemogelijkheid voor investeringen toegevoegde waarde visserijproducten

Afgelopen week is VisNed door het ministerie van LNV benaderd of er nog visserijondernemingen zijn die aanspraak willen maken op de subsidiemodule om te investeren in de toegevoegde waarde van visserijproducten. Bijvoorbeeld conserveermachines, scholstripmachines, etc. Voor deze investeringen is in 2018 € 2,8 miljoen beschikbaar. 

De financiering komt voor 75% uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) en wordt voor 25% nationaal gefinancierd. De openstelling van deze regeling eindigt 27 december 2018 om 17:00 uur.

Met de investeringsregeling wil het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) visserijondernemingen stimuleren om te investeren in machines die de toegevoegde waarde van hun visserijproducten verbeteren. Voorbeelden van investeringen zijn de aanschaf van een automatische conserveermachine voor langoustines, een automatische kookketel voor garnalen, een spoelsorteermachine met ten minste 6 millimeter spijlwijdte, een scholstripmachine of een slurryijsmachine.

U krijgt bij toekenning een vast bedrag per type machine. Hieronder een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

1

Momenteel is het ministerie druk bezig de regeling voor komend jaar te wijzigen. Hierbij onderzoeken zij ook of er eventueel nieuwe investeringen aan kunnen worden toegevoegd. Wellicht wordt ook een luchtreiniger (ionisator) en de trommel van de spoelsorteermachine toegevoegd in de toekomstige lijst. Meer informatie kunt u vinden op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubidie-toegevoegde-waarde-visserijproducten-2018 of door te mailen naar nmiddelkoop@visned.nl.