Strikte regels voor bemanningsleden van buiten de EU

De inzet van bemanningsleden van buiten Europa was afgelopen week weer in het nieuws. VisNed ervaart dat hier nog steeds de nodige onduidelijkheid over heerst. Om die reden herhalen wij de boodschap uit verschillende nieuwsbriefartikelen van vorig najaar nog eens.

De regels zijn strikt en de risico’s voor scheepseigenaren aanzienlijk. Bemanningsleden van buiten Europa mogen namelijk alleen buiten de 12 mijlszone werken. Ze mogen daar binnen geen arbeid verrichten. Dus ook niet lossen, schilderen of andere klusjes in de haven, tenzij er een tewerkstellingsvergunning van het Ministerie van Sociale Zaken is, maar deze worden maar zeer zelden verstrekt. Zonder zo'n vergunning kan de overheid een forse boete opleggen en in geval van een ongeval kan er zomaar een nare (juridisch) situatie ontstaan. Ook tellen deze bemanningsleden niet mee als het gaat om de bemanningssterkte. Het inzetten van bemanningsleden van buiten de Europese Unie brengt dus grote risico’s met zich mee en bij (zelfs kleine) ongevallen zijn er consequenties qua (on)verzekerdheid van schip en bemanning.

Ook blijkt de verhouding met de bemiddelings- of uitzendbureaus ingewikkeld en niet even duidelijk. Ook niet voor de bureaus zelf. Veel vragen leven, zoals: “wie is de werkgever van deze werknemer?”, “wie moet belasting en premies inhouden en afdragen?”, “hoe verhoudt zich dit tot de maatschap?”, “is er een arbeidsovereenkomst?”; " is deze werknemer aangemeld bij de Vereniging tegen Zee risico?”; “is voor deze werknemer medisch zorg verzekerd (bij Anker in Groningen)?” en nog veel meer.

Deze vragen worden in eerste instantie gesteld bij opvarenden van buiten de EU. Maar ook bij werknemers binnen de EU is dat van belang. En let daarbij op onbedoelde en ongewenste consequenties: als aan boord naast de maatschapvisser ook sprake is van (buitenlandse) werknemers, gaat een heel ingewikkeld arbeids- en rusttijdenregime gelden. Kortom: als u met buitenlandse opvarenden werkt, zoek dan bij voorkeur binnen de EU en laat uw maatschap situatie (juridisch correct) in stand! En zorg dat u goed voorgelicht bent.