Budgetten stilligregeling precies toereikend

Afgelopen week hadden we als sector het laatste COVID-19 overleg met LNV. Van de stilligregeling is veel gebruik gemaakt; het budget is grotendeels gebruikt. Er is geen budget meer over voor een vervolg=openstelling. In overleg met LNV is ook gesproken over de snelheid van uitbetaling van de aanvragen.

Er is ons verzekerd dat iedereen die een vaststellingsverzoek heeft gedaan snel bericht krijgt en er tot afhandeling wordt overgegaan. Men geeft daarbij voorrang aan aanvragen die compleet zijn en waar geen bijzonderheden mee zijn. Mocht u te maken krijgen met vragen of een afwijzing, meld dat dan bij uw PO zodat zij u verder kunnen helpen. Er zijn ook knelgevallen, daarvoor wordt een oplossing gezocht. Uiteraard kunnen we geen garantie afgeven, maar we gaan samen met het Ministerie voor het maximale resultaat in deze onzekere tijden.