Steenbestortingen Scylla kabel

Afgelopen zomermaanden is gewerkt aan de aanleg van de Scylla kabel van IJmuiden naar Lowestoft. Op een klein gedeelte vlak onder Lowestoft na is de kabel nu ingegraven en overvisbaar. De kabel kruist echter een aantal andere kabels en pijpleidingen waar steenbestortingen zijn aangebracht, waarvan we de locaties nogmaals onder de aandacht willen brengen. Bij de aanleg van de Scylla kabel is bovendien een ingraafmethode toegepast die het risico op blootspoelen veel kleiner maakt dan gebruikelijk.

In de onderstaande tabel zijn de posities weergegeven. De steenbestortingen zijn niet breder dan 30 meter.

Cable crossing Scylla

Blootspoelen voorkomen

In aanloop naar de installatiefase is VisNed betrokken geweest om de overlast voor de visserij zo veel mogelijk te beperken, ook ná de installatiefase. De initiatiefnemers van deze kabel lijken lering te hebben getrokken uit het verleden.

In dit geval is geen gebruik gemaakt van een voortgesleepte ploeg die zo veel mogelijk recht toe rechtaan een sleuf trekt, maar van een op afstand bestuurbare ROV waarmee men veel beter de contouren van de zeebodem kan volgen.

Op die manier wordt de kabel sowieso al op de diepste plekken tussen de onderwaterduinen ingegraven. Daarnaast is er voor gekozen om de kabel dieper te leggen dan de voorgeschreven ingraafdiepte.

Of hiermee voor deze kabel problemen met blootspoelen zullen worden voorkomen zal in de toekomst moeten blijken, maar het is een stap in de goede richting.