Nieuwe EU Controleverordening: paard achter de wagen

VisNed is teleurgesteld over veel elementen in het voorstel. Verbetering wordt door de Commissie gezocht door meer gedetailleerder en minder praktische regels op te schrijven. Daarmee wordt volgens VisNed het paard achter de wagen gespannen.

De Europese Commissie heeft alweer maanden geleden een voorstel gedaan voor een nieuwe controleverordening. Daarover adviseren de Adviesraden aan lidstaten en aan het Europees parlement. VisNed is actief lid van de werkgroepen in de Markt Adviesraad en de Noordzee Adviesraad die met dit onderwerp aan het werk zijn. De Markt Adviesraad bracht als eerste afgelopen week haar advies uit (www.marketac.eu). Vorige week werd ook in de Noordzee Adviesraad door VisNed hard meegewerkt aan dat advies.

Beter naleven belangrijker dan meer regels

De huidige controleverordening werkt in Nederland niet slecht, maar is op een aantal punten wel voor verbetering vatbaar. Wat VisNed betreft gaat het om het creëren van meer draagvalk en nalevingsgezindheid op de vloot. Niet door nog meer onwerkbare regeltjes. Zoals gezegd, Nederland heeft het goed voor elkaar, maar veel andere lidstaten niet.

De Europese Commissie stelt nu voor om goed werkende regels te vervangen door meer, nieuwe en nog gedetailleerdere voorschriften. Dat is voor VisNed de omgekeerde wereld. Laat al die lidstaten gewoon de huidige regels goed uitvoeren en maak de landen die het wel goed doen niet het slachtoffer.

Met die insteek heeft VisNed meegewerkt aan het Advies van de Marktadviesraad, die zich vooral richt op wat er in afslagen en bij handel gaat gebeuren. Ook de Nederlandse Visfederatie had in dat werk een belangrijk aandeel.

Vorige week was er van de Noordzee Adviesraad een werkgroepvergadering in Londen, waar het vloot-gerelateerde deel van het voorstel vooral aan de orde is gekomen. Intensieve discussies, waar vooral bleek dat veel mensen die over de verordening praten geen idee hebben wat werkwijzen in de praktijk zijn. Ook niet degenen die het voorstel hebben gemaakt en dat is ook voor VisNed behoorlijk frustrerend.

De focusgroep van de Noordzee-Adviesraad gaat nu eerst met de Europese Commissie praten om uit te vinden wat de gedachten achter de soms onbegrijpelijke voorstellen zijn.

Onverteerbare punten voor VisNed

In dit voorstel zit voor VisNed een aantal onverteerbare punten:

  1. het gelijke speelveld; VisNed vindt dat lidstaten bijvoorbeeld op dezelfde manier strafpunten moeten uitdelen en dat is in dit voorstel slecht geregeld;
  2. het wegen bij aanlanding: Nederland heeft dat nu heel zorgvuldig en betrouwbaar geregeld, maar zou die goede werkwijze overboord moeten zetten voor een onwerkbaar plan dat op elke kade gewogen moet worden door de overheid: voor VisNed echt onaanvaardbaar;
  3. het uitrusten van de gehele Europese vloot met camerasystemen: dat in een onuitvoerbaar plan en niemand weet hoe en of dat toezicht wel gaat werken;
  4. VisNed heeft een vernietigend oordeel over het plan om van alle schepen in Europa continu het vermogen te meten. VisNed is voor strenge controle op motorvermogen, maar de manier waarop dit nu wordt voorgesteld is bijna als ‘naïef’ te kwalificeren.

Hoe nu verder?

Zoals met alle wetgeving in de EU, heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan, geven Parlement en Lidstaten hun mening en wordt daarna in Triloog onderhandeld. Aan de meningsvorming wordt nu hard gewerkt, vandaar dat nu ook de adviezen van de Adviesraden op tafel moet komen. Maar het is de verwachting dat de Trilogen pas na de installatie van een nieuw Europees parlement en een nieuwe Europese commissie gaan beginnen, dus in de nazomer van 2019.