Spieringvisserij met sleepnet vergunningplichtig

VisNed en PO NVB hebben een brief van het ministerie van LNV gekregen waarin is medegedeeld dat de spieringvisserij met sleepnet in de Waddenzee vergunningplichtig is. Als reden wordt aangedragen dat door deze visserij significante verstoring en/of verslechtering van de instandhoudingsdoelen van de N2000-gebieden optreedt. Spieringvisserij met staand want blijft wel mogelijk.

Er wordt aangegeven dat de spieringpopulatie in het IJsselmeer en de Waddenzee een migratierelatie hebben. Aangezien het spieringbestand in het IJsselmeer er niet goed voor staat, wil men de spieringvisserij met het sleepnet gaan vergunnen. Deze vorm van spieringvisserij zou vooral gericht zijn op migrerende spiering tussen Waddenzee en IJsselmeer. Daarnaast heeft men de afgelopen jaren de aanvoer van spiering fors zien stijgen.

Het is bekend dat er door verschillende natuurorganisaties al een tijd lang politieke druk wordt uitgeoefend op Den Haag om de spieringvisserij vergunningplichtig te maken. Daarbij wordt ook gelobbyd voor visserijvrije zones langs de Afsluitdijk aan de kant van de Waddenzee. PO Wieringen en PO NVB trekken op dit gebied samen op om de belangen van de leden te borgen.

Vragen en/of opmerking?
U kunt hierover contact opnemen met de voorzitter van PO Wieringen, Gert Jan Wiegman: gj.wiegman@po-wieringen.nl