Aanstaande maandag sluit pulsgebied East-Lowestoft!

Het vrijwillig voor puls gesloten gebieden "East Lowestoft" gaat komende maandag, 1 oktober weer dicht. VisNed roept de Nederlandse vissers op zich aan deze afspraken te houden.

 

Begin dit jaar hebben VisNed en NVB een overeenkomst met onze Engelse zusterorganisatie NFFO gesloten. Hierin is afgesproken om drie gebieden niet langer met het pulstuig te bevissen:

  • Het gebied East Lowestoft gaat op maandag as. 1 oktober 2018 weer dicht.
  • Voor het gebied Welland gaat de sluiting per februari 2019 in.
  • Het gebied "Ramsgate/Thames", beter bekend als "de Falls" kent een jaarrond sluiting.

Toen begin dit jaar deze afspraken werden gemaakt was er grote scepsis. Velen dachten dat het binnen de kortste keren mis zou gaan. Maar de gemaakte afspraken werden prima nagekomen waardoor de relatieve rust op de Engelse bestekken terug keerde.

Ook is na het sluiten van de overeenkomst in het Verenigd Koninkrijk de discussie over Puls genormaliseerd, heel belangrijk voor de toekomst van Puls, ook in Britse wateren.

Verder is duidelijk geworden dat de zorgen bij vissers niet primair worden ingegeven door de mogelijke effecten van het gebruik van puls op vis en het ecosysteem. Het gaat vissers in eerste instantie om evenwicht in het gezamenlijk gebruik van visgebieden.

Om het niet verstoren van het gedurende vele jaren opgebouwde evenwicht tussen vissers en visserijen. Ook de goede relatie van VisNed met de NFFO en de Engelse overheid is verder verbeterd, daar kunnen we in belangrijke besluitvormingsprocessen ons voordeel mee doen.

Met deze overeenkomst hebben we een heel belangrijke stap gezet. Het is gebleken dat een vrijwillige overeenkomst tussen vissers sneller geregeld is en beter werkt dan een opgelegde regeling vanuit overheden. Daarom is het belangrijk dat de Pulsvissers de gemaakte afspraken blijven respecteren.

East Lowestoft Welland