Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

Aanstaande maandag 18 juni 2018 begint in het kader van de PAP-regeling-schol de nieuwe periode van 4 weken. Deze loopt van week 25 t/m 28 (18  juni– 14 juli 2018). Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten.

Deze aanvoerregeling ziet er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit:

  • Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 430 ton mag in de 4-weekse periode week 25 t/m 28 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van 430 tot 860 ton mag in de 4-weekse periode week 25 t/m 28 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
  • Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 860 ton mag in de 4-weekse periode week 25 t/m 28 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

  • Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 430 ton in de categorie 430 – 860 ton; een contingenthouder 430 – 860 ton in de categorie > 860 ton.
  • Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden dan 40 ton. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende periode).

Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.

Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.