Scholaanvoer blijft achter, PAP-regeling ongewijzigd

De aanvoer van schol blijft achter bij de verwachtingen. Vorige week was er enig herstel maar het is nog niet duidelijk of zich dat ook doorzet, dat zal de komende weken moeten blijken. In verband met de tegenvallende aanvoer van schol ziet de PAP-commissie geen aanleiding de regeling op 100% van de basishoeveelheid te wijzigen.

Het Coördinatiecomité PAP-schol, opererend onder de CVO, monitort voortdurend de aanvoer en marktontwikkelingen van schol. De aanvoer van schol is de laatste weken ronduit teleurstellend te noemen. De PAP-commissie ziet geen reden om de regeling aan te passen. Omdat deze toch niet gehaald wordt blijft deze op 100% staan.
De aanvoer en prijsvorming van schol zag er de afgelopen periode als volgt uit:

         
Aanvoer en prijsvorming schol in Nederland*
week 2017 2018
7 901 ton € 1,46 126 ton** € 2,30
8 477 ton € 1,54 501 ton € 2,30
9 425 ton € 1,92 215 ton € 2,44
10 553 ton € 1,77 389 ton € 2,55
11 492 ton € 1,69 308 ton € 2,51
12 402 ton € 1,79 279 ton € 2,62
13 668 ton € 1,71 371 ton € 2,25
14 745 ton € 1,75 369 ton € 2,46
15 741 ton € 1,77 456 ton € 2,57
16 810 ton € 1,67 569 ton € 2,57

* zonder Breskens en Den Oever. ** Urker biddagweek.

De aanvoer van schol tot nu toe van 2018 blijft nog steeds achter bij de verwachtingen en ook de benodigde hoeveelheid. Voor een belangrijk deel is dat te verklaren doordat de vangbaarheid duidelijk minder is dan in voorgaande jaren in dezelfde periode.

Nieuwe PAP-regeling schol
Met ingang van afgelopen maandag 23 april 2018 is de volgende periode van 4 weken ingegaan. Deze loopt van week 17 t/m 20 (23 april - 19 mei 2018).

Besloten is de aanvoerregeling ongewijzigd te laten zodat deze er voor de nieuwe periode van 4 weken als volgt uit ziet:
• Een vaartuig met een basiscontingent schol tot 430 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 100 ton schol aanvoeren;
• Een vaartuig met een basiscontingent schol van 430 tot 860 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 115 ton schol aanvoeren;
• Een vaartuig met een basiscontingent schol van meer dan 860 ton mag in de 4-weekse periode week 17 t/m 20 maximaal 130 ton schol aanvoeren.

De PAP-regeling schol kent 2 aanvullende bepalingen om de flexibiliteit te vergroten:

• Een vaartuig dat een deel van het jaar gericht op schol vist (bijvoorbeeld een pulser die omschakelt naar scholvisserij) wordt gedurende maximaal 16 weken (4 perioden van 4 weken) ingedeeld in de naastliggende hogere categorie. Een contingenthouder tot 430 ton in de categorie 430 – 860 ton; een contingenthouder 430 – 860 ton in de categorie > 860 ton.
• Het is toegestaan om de aanvoerregeling van drie 4-weekse perioden samen te voegen tot een kwartaal-contingent. De visser mag dan zelf bepalen wanneer hij deze periode invult. In deze periode mag per week niet meer aangevoerd worden dan 40 ton. Als u hiervan gebruik wilt maken, dient u dit door te geven aan de PO (inclusief de betreffende periode).
Vaartuigen die gebruik willen maken van bovenstaande flexibiliteitsbepalingen dienen dit vooraf aan te geven bij de PO.
Bovenstaande regelingen gelden ook voor de visserij in het Skagerrak.