Resultaten CVO-enquête binnenkort gepresenteerd

Bent u benieuwd naar de resultaten van de CVO-enquête? Binnenkort worden ze door de CVO bekend gemaakt.

Met de enquête worden de ontwikkelingen in de vloot, en dan met name de continue vaarschema's onderzocht. Daarbij speelt de mening van de vissers een grote rol. In opdracht van de CVO, analyseerde Noor Visser (VisNed) de enquêtes. Afgelopen woensdag presenteerde zij de resultaten in de CVO-vergadering.

Aangezien de enquête door de CVO is opgezet, zal de CVO zelf communiceren over de resultaten richting de aangesloten leden. Na bespreking in de PO's zal na de zomervakantie de CVO overleggen hoe verder om te gaan met de uitkomsten van de enquête.