Regeling kleinschalige kust- en binnenvisserij COVID-19

Er wordt een regeling geopend voor de kleinschalige kust- en binnenvisserij; het betreft een eenmalige financiële tegemoetkoming van €1.000,- voor ondernemingen die actief zijn in de binnenvisserij en €1.500,- voor de kustvisserij. Voor de kustvisserij gelden de aanvullende voorwaarden dat alleen schepen <12 meter en die tot MFL1 of MFL2 behoren hier aanspraak op kunnen maken. Een aanvraag kan bij RVO worden gedaan.

Door WEcR is onderzoek gedaan in welke mate de COVID-19 maatregelen hebben geleid tot een omzetverlies voor binnenvissers en de vissers die actief zijn in de kleinschalige visserij in de kustwateren.

Hieruit bleek dat in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 de binnenvisserij een gemiddeld omzetverlies van €1.000,- en de kustvisserij een gemiddeld omzetverlies van €1.500,- hebben geleden.

IJsselmeervissers hebben volgens dit onderzoek geen noemenswaardig omzetverlies geleden dat te wijten is aan de overheidsmaatregelen in het kader van COVID19. Zij kunnen dan ook geen aanspraak maken op deze regeling.

Aanvraag

Aanvragen kunnen van 14 september 2020 om 9:00 uur tot en met 14 oktober 2020 17:00 uur worden ingediend bij de RVO. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. RVO heeft maximaal acht weken de tijd een besluit te nemen na het indienen van de aanvraag.

Naast gegevens als de naam, adres en het KvK-nummer van de onderneming moet er worden verklaard dat, op het moment van de aanvraag, voldaan wordt aan de gestelde eisen zoals hiervoor beschreven en een verklaring de-minimissteun worden afgegeven.

Voor de aanvraag moet de omzet in de periode 16 maart tot en met 15 juni van 2018, 2019 en 2020 worden overlegd. Voor de binnenvisserij moet het omzetverlies in 2020 ten opzichte van de twee eerdere jaren minimaal €1.000,- zijn en voor de kleinschalige kustvisserij minimaal €1.500,- om aanspraak te kunnen maken op deze regeling. Voor de kustvisserij geldt verder dat de regeling zich richt op schepen <12 meter die daarnaast behoren tot MFL1 of MFL2.