Rechtspositie Filipijnse arbeidskrachten in de kottersector

De sectorraad visserij heeft in een brief de arbeidsrechtelijke positie van Filipijnse, maar eigenlijk alle niet EU ingezeten uitzendkrachten aan boord van Nederlandse kotters uiteengezet. Hieronder treft u een korte uiteenzetting van de problemen die zich hierbij kunnen voordoen. Op het VisNed secretariaat is een uitgebreid memo hierover beschikbaar.

 

Filipijnse uitzendkrachten hebben een arbeidsovereenkomst op basis waarvan zij toestemming van de Filipijnse overheid krijgen om in het buitenland te werken. De Filipijnse uitzendkracht is daarmee te beschouwen als een werknemer.

Loon

Werknemer-uitzendkrachten hebben recht op hetzelfde loon als de andere opvarenden. In de kottersector wordt veelal met maatschapscontracten wordt gewerkt. Werknemer-uitzendkrachten hebben in dat geval recht op een gelijk aandeel in de opbrengst als iemand met dezelfde rang aan boord. Wanneer Nederlandse kotters hun thuishaven in Nederland hebben is in elk geval de Wet minimumloon van toepassing op de Filipijnse werknemer-uitzendkrachten. Dit geldt zowel voor hun werk binnen als buiten de 12-mijlszone.

Misvattingen tewerkstellingsvergunning

Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen moet de inlener een tewerkstellingsvergunning hebben als er werkzaamheden worden verricht binnen de 12-mijlszone. Het is niet echt aannemelijk dat Filipijnse werknemer-uitzendkrachten in de praktijk niet binnen de 12-mijlszone werken. De Filipijnse werknemers die niet binnen de 12 mijls zone werken tellen ook niet mee als bemanningslid en kunnen alleen boven sterkte mee aan boord.

Ziekte of ongeval

Filipijnse opvarenden hebben in geval van ziekte gedurende max 52 weken recht op 80% van het loon. Als deze opvarende bij de uitvoering van zijn werk een ongeval of beroepsziekte krijgt, heeft hij recht op een uitkering. Bij overlijden van de werknemer-uitzendkracht als gevolg van een arbeidsongeval hebben de erfgenamen recht op een uitkering ineens. Deze claim kunnen zij zowel bij de inlener als de Vereniging Zee-risico 1967 neerleggen. Het verzekeren van de werknemer-uitzendkracht bij het Sociaal Fonds voor de Maatschapsvisserij heft dit niet op. 

Arbeidsrusttijden

Op basis van het Arbeidstijdenbesluit vervoer geldt voor opvarenden / werknemers in de zeevisserij een bijzonder rusttijdenregime. Dit houdt in dat elke 24 uur ten minste 10 uur gerust moet worden en elke 7 dagen ten minste 77 uur. De dagelijkse rust mag in max twee periodes worden opgesplitst. Hierbij moet een die periodes moet ten minste 6 aaneengesloten uren bedragen. Vanaf 15 november 2019 gelden deze voorschriften ook voor alle zelfstandige vissers aan boord wanneer zij een werknemer (-uitzendkracht) aan boord hebben.

Belangrijk!

Het is van groot belang is dat de veiligheid aan boord in acht genomen wordt en dat er een geldige RI&E is. Daarnaast is het van belang om bij het uitzendbureau na te gaan of zij van bovenstaande op de hoogte zijn en of het risico daarmee voor u als ondernemer beperkt wordt.

Het is erg ingewikkeld allemaal, maar het is wel van groot belang dat alles klopt. Voor vragen of toelichting en het ontvangen van de uitgebreide memo kunt u mailen naar: nmiddelkoop@visned.nl, bellen of langskomen op het VisNed-secretariaat, Vlaak 12 te Urk.