Radio Medische Dienst wil het nog beter doen

De hulpverlening bij Medische (nood)situaties door de dokters van de Radio Medische Dienst is van essentieel belang. Je hoopt ze nooit nodig te hebben, maar ze zijn wel 24/7 beschikbaar. Voor de dokters is een terugkoppeling van ervaringen van groot belang, reden voor een jaarlijkse (korte) enquête. Onze vraag is om die in te vullen.

De Radio Medische dienst is onderdeel van het werk van het werk van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij De KNRM werkt zonder overheidssubsidies en is volledig afhankelijk van giften, donaties en legaten.

Ook de dienstverlening door de dokters die op afstand de zorg verlenen die aan de wal door huisartsen wordt gegeven is gratis. Dat die artsen 24/7 beschikbaar zijn is een geruststellend gevoel. Maar ze willen hun werk steeds verder verbeteren. Daarom de oproep aan zoveel mogelijk vissers om mee te werken aan deze korte enquête, het invullen kost slecht enkele minuten:

https://www.knrm.net/view.php?id=107168.